Badania ostatniego dziesięciolecia wykazały udział witaminy D nie tylko w procesach metabolicznych kości, ale również immunologicznych i antykancerogennych. Powszechnie występujące niedobry tej witaminy wiążą się m.in. ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością z powodu chorób autoimmunologicznym oraz nowotworowych. Obecnie podkreśla się nowe właściwości kalcytriolu, ukazując jego działanie prewencyjne oraz możliwość zastosowania w terapii wspomagającej wielu chorób.

Współczesny styl życia oraz strefa klimatyczna, w której Polska się znajduje, powodują, że synteza skórna witaminy D zachodzi na niewystarczającym poziomie. Aby poprawić status witaminy D w organizmie, wskazana jest zatem suplementacja. W okresie jesienno - zimowym powinna być ona stosowana rutynowo. Zdecydowana większość Polaków cierpi na niedobór witaminy D, czego konsekwencją mogą być zwiększona podatność na infekcje, obniżony nastrój, czy syndrom przewlekłego zmęczenia. Oczywiście podatność na stany chorobowe jest uwarunkowana wieloma czynnikami, jednak uzupełnienie niedoboru charakteryzowanej tu witaminy, wydaje się być jednym z najprostszych sposobów profilaktyki zdrowia. Badania pokazujące status witaminy D w organizmie są niezbędne, aby prowadzić racjonalną suplementację, pozwalającą na uzyskanie odpowiednich efektów terapeutycznych. 

Zwykle wystarczą dwa badania, pierwsze w celu określenia odpowiedniej dawki uzupełniającej niedobory oraz drugie, mające charakter kontrolny, sprawdzające, czy zastosowana suplementacja była odpowiednio efektywna. 


Dlaczego warto zrobić badanie w moim gabinecie:


Współpracuję z specjalistycznym laboratorium, które jako jedyny ośrodek w Polsce umożliwia selektywne, dokładne, ilościowe oznaczenie zawartości różnych metabolitów witaminy D: 25(OH)D2, 25(OH)D3, epi-25(OH)D3, 24,25(OH)2D3.

Najczęściej analizowanym w polskich laboratoriach parametrem jest jedynie 25(OH)D. Jest on sumą metabolitów 25(OH)D2 i 25(OH)D3. Metoda ta jest obarczona dużym błędem i nie daje pełnego obrazu metabolizmu klinicznego witaminy D. 

1) Stosowane powszechnie w polskich laboratoriach techniki pomiarowe mogą dawać wynik zafałszowany tzw. formą epimeryczną witaminy D, która jest mniej aktywna metabolicznie.  

2) Wynik oferowanego przeze mnie badania zawiera stosunek 25(OH)D3 do katabolitu witaminy D3. 
Na podstawie tej wartości można ocenić stopień eliminacji witaminy D z organizmu oraz skuteczność stosowanej suplementacji.

3) Oferowane badanie pozwala na rozróżnienie witaminy D3 (pochodzącej z syntezy skórnej oraz z pokarmów zwierzęcych), od witaminy D2 (pochodzącej z roślin i grzybów).Stwórz darmową stronę używając Yola.